Firmamız; gümrükleme hizmetlerinde, uzmanlığını teknoloji ile birleştiren kadrosuyla, hızlı, sorunsuz ve kalite odaklı hizmet anlayışı sunmaktadır.

Gümrükleme

 • İthalat ve ihracata ilişkin gerekli olan izinlerin ve belgelerin alınması, uygunluk değerlendirmelerinin ilgili kuruma yaptırılmasının sağlanması
 • Dahilde İşleme izin belgesine ilişkin projelerin hazırlanması, belge/izin alınması, takip ve kapatılması
 • Hariçte İşleme izin belgesine ilişkin projelerin hazırlanması, alınması, takip ve kapatılması
 • Yatırım Teşvik Belgelerinin alınması, revizesi ve kapatılması
 • Serbest Bölge faaliyet izinlerinin alınması, kiralama ve kapatma işlemlerinin yapılması
 • Gümrük Kontrolü Altına İşleme izinlerinin alınması, takibi ve kapatılması
 • Antrepo ve geçici depolama yerlerine ilişkin açılış, değişiklik izinlerinin alınması, kapatma işlemlerinin yapılması
 • Geçici İthalata ilişkin izinlerini alınması, takip ve rejimin sonlandırılması
 • Transit İşlemleri
 • Firma bazlı GTİP Tespitinin yapılması
 • Fuar İşlemleri
 • ATA Karnesi işlemleri
 • Teminatlı işlemlerde teminatların verilmesi, takip ve geri alınması

Nakliye

Uluslararası nakliye ve yurt içi nakliye olarak hizmet veren departmanımızın amacı, firmalarımızın ithalat ve ihracat işlemlerinde iş yükünü azaltarak kaliteli hizmet vermektir. Aynı şekilde gümrüklenen eşyaların yurt içi nakliyesi konusunda da gerekli organizasyonları sağlayarak sağlıklı sevkini gerçekleştirmektir.

Antrepo

Partner antrepolarımızda Ata Gümrükleme güvencesi ile aşağıdaki hizmet verilmektedir.

 • Gümrüklü - Gümrüksüz Depolama
 • Elleçleme
 • Paletleme
 • Maniplasyon
 • Etiketleme
 • Nakliye

Sigorta

İşlemleri biten dosyaların firmalarımıza sağlıklı ve kısa sürede ulaşmasını sağlayan muhasebe departmanımız uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Firmalarımızın evraklarının teslimi, cari hesaplarının takibi ve faturaların takibi elektronik ortamda sağlanmaktadır.